М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономика университетинин студенттери «Санарип Кыргызстан - санариптик трансформация боюнча улуттук программа» боюнча маалымат алышкандыгын жана азыркы учурдагы жасалма интеллектин өнүгүүсунө кызыктар экендигин КРнын маалымат технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин сайтынан көрсөтүлгөн шилтемелерден таанышсаңыздар болот.

М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономика университетинин студенттери «Санарип Кыргызстан - санариптик трансформация боюнча улуттук программа» боюнча маалымат алышкандыгын жана азыркы учурдагы жасалма интеллектин өнүгүүсунө  кызыктар экендигин КРнын маалымат технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин сайтынан көрсөтүлгөн шилтемелерден таанышсаңыздар болот.

http://www.ict.gov.kg/index.php?r=site%2Fpress&pid=256&cid=25 

http://www.ict.gov.kg/index.php?r=site%2Fpress&pid=254&cid=1