Эл-аралын деңгээлдеги дасыгын жогорулатуу курсу

            2017-жылдын 23-24-октябрында Муса Рыскулбеков атындагы КЭУнун Мамлекеттик жана расмий тилдер каферасы тарабынан уюштурулган дасыгын жогорулатуу курсун Россия Федерациясынын Санкт-Петербург академиясынын корреспондент-мүчөсү, ф.и.д., профессор Мария Владимировна Пименова  жана Чет тилдер институтунун доценти Инга Игорьевна Акимовалар эл-аралык деңгээлдеги тренинг өткөрүштү. Бул курска КЭУнун окутуучулук жамааты жана башка ЖОЖдордун профессордук-окутуучулук курамы катышты. Келген коноктор баалуу ой-пикирлери жана дуйнөлүк деңгээлдеги илимий көз караштары менен бөлүшүштү. Курстун жыйынтыгында катышуучуларга сертификаттар тапшырылды.